zahrady, závlahy, altány, zahradní jezera
 
 
 

OSTATNÍ SLUŽBY V RÁMCI AZS

Záruční servis

Na materiál a montážní práce poskytujeme záruční dobu (ode dne převzetí) 24 měsíců. Během záruční lhůty samozřejmě bezplatně odstraníme všechny závady způsobené chybami ve výrobě, vadným materiálem nebo špatnou montáží. Dodavatel zodpovídá za jejich správnou funkčnost jen za předpokladu, že budou používány k účelu jim určenému a podle pokynů uvedených v návodu k obsluze a údržbě.


POZÁRUČNÍ SERVIS A OPRAVA ZÁVLAH

Zákazníkům AZS nabízíme pozáruční servis nejen námi vybudovaných závlah, ale i závlah od konkurence a to všech značek. Rozsah servisu záleží vždy na individuální domluvě.


Poslední dobou také přibývá zákazníků, kteří nejsou spokojeni s kvalitou vybudovaných AZS od konkurenčních firem. Těmto zákazníkům se snažíme vyhovět tak, aby při nejnižších nákladech byl jejich již vybudovaný AZS provozuschopný, kvalitní a spolehlivý. Při opravě se snažíme zachovat co nejvíce komponentů z původní AZS.


Časté jsou také opravy závlah vybudované svépomocí zákazníkem, který vzhledem ke své nezkušenosti se při vybudování dopouští častých chyb (suchá nebo naopak převlhčená místa, nelogické zapojení různých postřikovačů atd.). Opět se snažíme vyhovět tak, aby při nejnižších nákladech byl jejich již vybudovaný AZS provozuschopný, kvalitní a spolehlivý.


SEZÓNNÍ OPRAVY

Kvalitně provedený AZS nepotřebuje během sezóny žádnou větší údržbu, pouze dle kvality vody čištění filtru a regulaci doby zavlažování podle ročního období. Tyto činnosti jsou při předávání AZS zákazníkovi vysvětleny a ten je schopen si svůj AZS obstarat sám.


EXPRESNÍ SERVIS ZÁVLAH

Během sezóny může dojít k neočekávaným situacím, např. mechanickému poškození závlahového systému (poškození hlavic trysek, proseknutí hadic atd.), ale také k jiným problémům AZS, např. špatné nastavení ovládací jednotky zákazníkem, případně vyresetování. Jakoukoliv opravu jsme schopni řešit okamžitě, případně operativně po domluvě se zákazníkem.

 
www.zavlahynaklic.cz - zahrada, závlaha, jezero,..

+420 721 641 346

Závlahy na klíč Juhász
625 00 Brno - Starý Lískovec
info@zavlahynaklic.cz

Právě realizované projekty

Právě realizovaný projekt před dokončením - bazén s terasou.


zahrada i závlaha  zahrada i závlaha

AKTUÁLNÍ

Vítáme Vás na našich nových internetových stránkách a samozřejmě v sezóně 2013.
Rok 2013 pro nás bude výjimečný a to v mnoha směrech. Našim zákazníkům již nabízíme velkou škálu služeb týkajících se úpravy okolí domu, podniku, úřadu, chaty apod.
...

více novinek