zahrady, závlahy, altány, zahradní jezera
 
 
 

REALIZACE ZÁVLAHY U ZÁKAZNÍKA

Dle schematického nákresu se na pozemku vytyčí místa, kde budou umístěny postřikovače a kudy se povedou výkopy pro uložení hadic a elektroinstalace.


Závlahu je možné vybudovat v nově zřizovaných či i v již hotových zahradách.


V nových zahradách, kde ještě není trávník, se většinou, tedy když to terén dovolí, začne s výkopem a pokládání hadic. U zahrad s trávníkem se před samotným výkopem z míst výkopu sejme travní drn, který následně po položení potřebného vedení je vrácen na původní místo. Zákazník nepozná místa výkopu do 10 dnů.


Do samotných výkopů je uloženo vedení a elektrorozvody. Po položení rozvodů a montáži postřikovačů jsou výkopy zahrnuty a zhutněny, aby nedocházelo k propadání terénu. Zavlažovací systém je připojen na zdroj vody. Před montáží hlavic postřikovačů a osazením tryskami je systém propláchnut, aby se odstranily případné nečistoty, které se do potrubí mohly dostat při montáži. Je zapojena řídící jednotka, která ovládá elektromagnetické ventily, a tím řídí, která část a kdy bude zavlažována. K řídicí jednotce jsou připojena čidla dešťových srážek. Následuje odzkoušení, zda všechny postřikovače v jednotlivých částích fungují správně a zavlažují předepsanou výseč. Systém automatického zavlažování je zprovozněn a je naprogramována řídicí jednotka na potřebný čas a délku zalévání. Po té je systém předveden zákazníkovi. Zákazník je seznámen s manipulací AZS.

 
www.zavlahynaklic.cz - zahrada, závlaha, jezero,..

+420 721 641 346

Závlahy na klíč Juhász
625 00 Brno - Starý Lískovec
info@zavlahynaklic.cz

Právě realizované projekty

Právě realizovaný projekt před dokončením - bazén s terasou.


zahrada i závlaha  zahrada i závlaha

AKTUÁLNÍ

Vítáme Vás na našich nových internetových stránkách a samozřejmě v sezóně 2013.
Rok 2013 pro nás bude výjimečný a to v mnoha směrech. Našim zákazníkům již nabízíme velkou škálu služeb týkajících se úpravy okolí domu, podniku, úřadu, chaty apod.
...

více novinek